Contact

 

webdevelopment Flag pl
embedded development Kopernik

CodeConcept Sp. z o.o.

101 Toszecka

44-100 Gliwice

Poland

Tel: +48 32 230 02 90

Fax: +48 32 230 02 90

Email: info@codeconcept.pl

web application Flag us
it firmware outsourcing Fairfax

US market agent

Janusz Wojtusiak

110 Northeast Module, MSN 1J3

4400 University Drive

Fairfax, VA 22030

United States

Tel: +1 703 993 4148

Fax: +1 703 993 4684

Email: janusz.wojtusiak@codeconcept.pl

NIP: 9691522880, REGON: 240929862, KRS: 0000311165
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN